top of page

FASNED

Statutair is bepaald dat jaarrekeningen van FAS-NED voorzien dienen te zijn van de verklaring van een registeraccountant of een accountants-administratieconsulent. Het bestuur kan besluiten in plaats daarvan de jaarrekening te doen controleren door een kascommissie.

statuten
huishoudelijk reglement

beleidsplan

jaarverslagen/jaarrekeningen

2013

2014

2015

overig

2011

2012

bottom of page