top of page

lid organisaties

FAS-NED is een stichting en kent dus geen leden.
Tevens is FAS-NED een landelijke federatie, oftewel een overkoepelende organisatie, waarbij andere organisaties zijn aangesloten die lidorganisaties worden genoemd.


Een organisatie die zich wil aansluiten bij FAS-NED dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen en volgens de daarvoor voorgeschreven procedure een aanvraag te doen bij het bestuur van FAS-NED.

Voor de voorwaarden voor toelating, de aanvraagprocedure, rechten en plichten als lidorganisatie zie bijgevoegd document Procedure Aanmelding Lidorganisatie.
Organisaties die zich willen aanmelden kunnen gebruik maken van bijgevoegd Aanvraagformulier Toelating Lidorganisatie 

bottom of page